Projekt

VÅRA PROJEKT

Vårt uppdrag i projekten har varit något av följande roller eller samtliga roller så som Projektledare, Projekteringsledare Byggledare respektive Kontrollansvarig enligt PBL.

I vissa av projekten har vi även haft underkonsulter inom Installationsledning, Markanläggningsprojektledning, Kostnads-kalkylering, Miljöinventering och rivningsplaner.

OFFENTLIGA BYGGNADER

BOSTÄDER

INDUSTRI & KONTOR