Om byggledarna

BYGGLEDARNA I SIGTUNA

Företaget
Byggledarna Sigtuna AB är ett oberoende konsultföretag med mer än 20 års erfarenhet av byggadministration, bygg- och projektledning samt miljö- och kvalitets-säkring. Knutet till företaget är även ett stort nätverk av sakkunniga och underkonsulter.

Vår affärsidé
Att med personligt engagemang och lokal närvaro leva upp till uppdragsgivarnas förväntningar på hög kvalitet, effektivt genomförande samt god ekonomi.

Våra tjänster
Byggledarna Sigtuna AB har hög kompetens och lång erfarenhet av följande byggadministrativa områden:
• Projektledning
• Projekteringsledning
• Byggledning
• Bygg- och installationstekniska utredningar
• Samordning och tidplanering
• Kostnadskalkyler och budget
• Upphandling av entreprenader
• Entreprenadbesiktningar
• Rivningsplaner och miljöinventeringar
• Kvalitetsansvarig enligt PBL (Certifierade)
• Byggmiljösamordning Bas-P

Våra uppdrag
Listan över våra uppdrag är lång och spänner över allt från enklare rådgivning till totalansvar för stora och komplexa projekt. Bland våra beställare finns statliga bolag, kommuner och många stora aktörer inom bygg, entreprenad och förvaltning, men också mindre företag  med enstaka uppdrag. Oavsett storlek på uppdrag kan våra kunder förvänta sig samma höga nivå på kreativitet, samarbete, kostnadseffektivitet, kvalitet och tidplanering.

Kvalitet och Miljö
Företagets kvalitetspolicy:
Kvalitetsarbetet på Byggledarna Sigtuna AB skall genom engagerade och kunniga medarbetare med konkreta rutiner för kvalitetsstyrning verka för att uppnå rätt kvalitet i hela vår verkansamhet. Genom att vara tydliga och hålla avtalad överenskommelse, gör vi kundens intresse till vårt. Det skapar ett mervärde inte bara för kunden, utan även för företagets fortsatta utveckling

För att uppnå de här målen måste företaget ha en bra organisation där uppgifterna blir väl definierade, och personalen skall vara välutbildad och uppdaterad. På det här sättet vill vi skapa förutsättningar för ständiga förbättringar.

Företagets miljöpolicy:
Byggledarna Sigtuna AB skall i sina uppdrag verka för ett uthålligt samhälle med en miljö som är hälsosam och kretsloppsanpassad.

Vi skall tillvarata våra beställares miljökrav
i varje projekt.
Vi har ett kvalitetsystem som följer ISO 9000
Samt ett miljösystem som följer ISO 14001